Vad är Spelberoende?

Vad är Spelberoende?Det finns ingen enkel definition på beroende av spel men kortfattat och enkelt uttryckt kan man tala om beroende av spel som ett tillstånd där spelaren har tappat kontrollen över sitt spelande och att detta även har lett till ett antal allvarliga konsekvenser. Sådana konsekvenser är till exempel ekonomiska problem, för den som spelar om pengar. Problem i sociala relationer med familj och vänner som man drar sig undan ifrån. Skolarbete och jobb blir lidande. Fysiska problem i form av förslitningsskador för datorspelaren. Psykiska problem såsom ångest, sömnsvårigheter och självmordstankar, ja listan kan göras oändlig! Till skillnad mot en person som inte är drabbad av problematiken har en spelberoende inte kraft att, av egen vilja, sluta med sitt spelande. Tiden framför datorn blir oändlig, man blir irriterad när man måste avbryta och får ofta raseriutbrott när så sker. Pengaspelaren dras in i lånehärvor och ibland också kriminalitet för att pengarna helt enkelt tagit slut. För en som ärberoende av spel är spelandet alltså aldrig ett nöje, utan används snarare som ett sätt att fly verkligheten genom att försöka döva och glömma problem.


För en som är beroende av spel handlar livet om att spela och om att varje dag ha tankarna upptagna av spel. Förnekelse inför problemen, både inför sig själv och för andra, är stor och  vanlig och gör att anhöriga drabbas hårt av spelarens beroende och manipulationer. Man kan därför säga att beroende av spel är en familjesjukdom.

Spelkliniken i Skåne |   Mobil: 0734 48 87 45


bengt@spelkliniken.se

Copyright © Alla Rättigheter Reserverade