Datorn berör oss alla på olika sätt.
Som arbetsredskap är datorn ett enastående hjälpmedel, men som nöjesmaskin kan den vara rent förödande.
En stor och utsatt grupp är barn och ungdomar men också vuxna kan utveckla ett databeroende och fastna i beroendefällan.
Ett databeroende kan vara dataspel,  sociala medier, chat eller surfa. 

Människor som blir databeroende kan drabbas av samma symtom som följer på andra beroende.
Upptagenhet- förlorar uppfattningen om tid och rum försummar skola, familj,v änner, fritidsintressen och sociala funktioner.
Konflikter både interna och externa.
Abstinens när de vill sluta – det uppstår rastlöshet, aggressioner och nedstämdhet.
Fysiska symtom är sämre hälsa, dåliga kostvanor, för lite motion och sömn.

Känner du igen dig eller någon annan?
Sitter vid datorn varje dag spelar eller surfar, chattar?
Sitter vid datorn under långa perioder 3-4 timmar åt gången?
Försöker du begränsa datoranvändandet men lyckas inte med det?

 

Kontakta oss

Kontakta oss via e-post eller telefon