För miljontals människor är spel ett oskyldigt och trivsamt avbrott i vardagen.
Vare sig man spelar bingo, nätpoker, Jack Vegas eller på trav eller bara spel på sin dator så deltar man i en legitim och accepterad avkopplande aktivitet. 

Den som spelar om pengar genom att chansa på det icke förutsägbara i förhoppning om att vinna eller den som bara vill fördriva ”lite” tid framför datorn, genom att nå nästa nivå i ett avancerat spel. För vissa andra är däremot dessa handlingar förknippade med en helt annan upplevelse. 

Vad som verkar vara ett ögonblick av upprymdhet eller spänning för en del spelare är i själva verket ett ögonblick av överväldigande tvång då dessa människor har förlorat förmågan att kontrollera sitt spelande
– de är så kallat beroende.

Det finns ingen enkel definition på spelberoende men kortfattat och enkelt uttryckt kan man tala om spelberoende som ett tillstånd där spelaren har tappat kontrollen över sitt spelande och att detta även har lett till ett antal allvarliga konsekvenser.
Sådana konsekvenser är till exempel ekonomiska problem, för den som spelar om pengar. Problem i sociala relationer med familj och vänner som man drar sig undan ifrån. Skolarbete och jobb blir lidande. Fysiska problem i form av förslitningsskador för datorspelaren. Psykiska problem såsom ångest, sömnsvårigheter och självmordstankar, ja listan kan göras oändlig! 

Till skillnad mot en person som inte är drabbad av problematiken har en spelberoende inte kraft att, av egen vilja, sluta med sitt spelande. Tiden framför datorn blir oändlig, man blir irriterad när man måste avbryta och får ofta raseriutbrott när så sker. Pengaspelaren dras in i lånehärvor och ibland också kriminalitet för att pengarna helt enkelt tagit slut. För en spelberoende är spelandet alltså aldrig ett nöje, utan används snarare som ett sätt att fly verkligheten genom att försöka döva och glömma problem.

För en spelberoende handlar livet om att spela och om att varje dag ha tankarna upptagna av spel. Förnekelse inför problemen, både inför sig själv och för andra, är stor och vanlig och gör att anhöriga drabbas hårt av spelarens beroende och manipulationer. Man kan därför säga att spelberoende är en familjesjukdom.

Kontakta oss

Kontakta oss via e-post eller telefon